از شور بیشتر بدانید

مهدی متولد اردیبهشته؛ اواسط هفتاد و بزرگ شده ی محله پیروزی تهران. از وقتی یادشه بخش زیادی از زندگیش هیپ هاپ بوده. سال نود و پنج کارشو با یه نماهنگ به اسم “سال نو” شروع کرد. آخر همون سال هم به تشکل پلاک پیوست.
صداسازه* ، بداهه میخونه و دی جی می کُنه.

دیسکوگرافی شور در پلاک