از یارا بیشتر بدانید

پیمان متولد یکُم اسفند هزار و سیصد و شصت و هشت در بیمارستان ساسان واقع در بلوار کشاورز[الیزابت] تهران هست . مادامی که از موسیقی و هر آنچه مربوط به آن خوشش میاید ؛ همانقدر هم از اکثر آدم ها بیزار ترین است .
رپ از سن کم تو گوشش بوده در سایه سایر سبک های موسیقی .
مهندسی صنایع با گرایش تکنولوژی صنعتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ؛ برایش نه نان بود ، نه آب . لذا در دوره سکوت خویش به پلاک پیوست تا به بزرگترین دلقکی که بعد از ساسی مانکن تاریخ رپ فارسی به خودش دیده تبدیل بشه.
اون معتقده هیچ کدوم از دیوارهای سفید دُنیا لزومن سفید نیستن ، به عبارت دیگه ؛ وقتی هیچ چیزی واقعی نباشه پس فرقی هم نمیکنه ما شاخص ترازوی خیر و شر مغزمون رو کجای این جریان آویزان کُنیم .
در کنار آهنگسازی ؛ هنر رو تحت عنوان بازیگر نیز در خاک صحنه ی تیاتر ایران استنشاق کرده .